Pravila – Jaffa napolitanke – nagradna igra

PRAVILNICI

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/2004) i Odluke društva JAFFA DOO CRVENKA o priređivanju nagradne igre od 24.12.2019. godine, društvo JAFFA DOO CRVENKA u Beogradu dana 25.12.2019. godine donosi sledeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI

Šansa je između redova 2”

 

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA

Član 1.

Nagradnu igru „Šansa je između redova 2” organizuje privredno društvo JAFFA DOO CRVENKA , Maršala Tita 245, PIB 100263582, matični broj 08004684, registrovano kod Agencije za privredne registre, (u daljem tekstu: “Priređivač”).

 

NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU NAGRADNE IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Član 2.

Direktor Priređivača doneo je dana 24.12.2019._godine odluku broj 2959 o priređivanju nagradne igre Šansa je između redova 2

 

NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNE IGRE

Član 3.

Naziv nagradne igre je Šansa je između redova 2”

Nagradna igra se priređuje u trajanju od 29 dana, sa početkom  2. marta 2020. godine i traje  do 30. marta 2020. godine.

Nagradna igra se priređuje u svrhe unapređenja prodaje i promocije  brenda JAFFA NAPOLITANKE.

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su svi proizvodi iz portfolio JAFFA NAPOLITANKE, i to:

 

 

 

NAZIV ARTIKLA

 

GRAMAŽA/GRAMA

JAFFA NAPOLITANKE CRÈME 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE ŠLAG I ČOKOLADA 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE LEŠNIK 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE MLEKO I LEŠNIK 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE LIMUN I JAGODA 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE CAPPUCCINO 187g

187

 

JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 160g

160

 

JAFFA NAPOLITANKE CRÈME&KOKOS 187g

 

187

JAFFA NAPOLITANKE VIŠNJA 140g

140

 

JAFFA NAPOLITANKE ŠVARCVALD 160g

160

 

JAFFA NAPOLITANKE WHITE CRÈME 168g

168

 

JAFFA NAPOLITANKE NUGAT 140 g

140

 

JAFFA NAPOLITANKE TIRAMISU 145g

145

JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE NUGAT 360g

360

 

JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE MLEČNI KREM 360g

360

 

 

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 4.

Pravila nagradne igre (u daljem tekstu: „Pravila“) će biti objavljena u dnevnom listu “Danas“, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 5.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima, bez Kosova i Metohije.

 

 

OPIS NAGRADNE IGRE I USLOVI UČESTVOVANJA

Član 6.

Proizvodi i pakovanja Priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri „Šansa je između redova“ navedeni su u članu 3 stav 3 i ovom članu (u daljem tekstu: „Proizvod/i“).

Potrošač kupovinom bilo kog Proizvoda i slanjem jedinstvenog koda, koji se nalazi sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKI putem SMS poruke, stiče pravo za učešće u nagradnoj igri.

Kod na Proizvodu  predstavlja  algoritam koji se sastoji od 8 karaktera, koji predstavlja skup slova i brojeva.

Ispravan kod koji se sastoji od 8 karaktera (skup slova i brojeva) poslat putem SMS poruke u periodu od 2. marta 2020. godine od 00:01 pa do 29. marta 2020. do 23:59 časova učestvuje u izvlačenju za nagradu shodno uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Nagrade u nagradnoj igri se sastoje iz nedeljnih nagrada. Ukupno se deli po 9 nedeljnih nagrade, koje se dele jednom nedeljno tokom 4 raspoloživa ponedeljka unutar trajanja nagradne igre ( ukupno 36 nagrada). 

 

SLANJE KODOVA ODNOSNO UČESTVOVANJE

Član 7.

Kodovi pakovanja Proizvoda se šalju putem SMS-a na broj 2222.

Poruke koje su poslate u drugačijoj formi od one koja je navedena ili na bilo koji način sadrži nepravilno unet Kod, smatraće se neispravnim i neće učestvovati u izvlačenju.

Ukoliko je poruka odnosno Kod poslata u odgovarajućem formatu ista ulazi u bazu učesnika nagradne igre.

Učesnik koji se prijavio za učešće u nagradnoj igri, dobiće povratni SMS o statusu njegove poruke (da je Kod ispravan, da je Kod neispravan ili da je Kod iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslat SMS.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Koda.

Nema ograničenja u broju poslatih Kodova sa jednog telefonskog broja.

Svaki učesnik može za vreme trajanja nagradne igre poslati neograničen broj SMS poruka na broj 2222. Isti Kod može biti poslat na broj 2222 samo jednom.

SMS poruku na broj 2222 mogu da šalju korisnici usluga svih operatera mobilne telefonije u Republici Srbiji.

SMS poruka se naplaćuje učesniku nagradne igre po ceni standardne  poruke operatera i to:

–   za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd(u cenu je uračunat PDV)

–  za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd (u cenu je uračunat PDV)

–  za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd (u cenu je uračunat PDV)

Operateri, shodno svojoj komercijalnoj politici, zadržavaju pravo na promenu standardne cene SMS poruke koja se tarifira za krajnjeg korisnika.

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 8.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju sledeća lica:

–              lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod Priređivača kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, ukoliko su prijavljeni na istoj adresi,

–              članovi komisije za regularno sprovođenje nagradne igre, njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, ukoliko su prijavljeni na istoj adresi ; i

–              lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica, kao i marketinških agencija, koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, te njihovi bračni drugovi, roditelji i deca., ukoliko su prijavljeni na istoj adresi.

 

VRSTA NAGRADA I IZNOS

Član 9.

Ukupna vrednost nagradnog fonda je izražena u RSD (sa PDV-om).

 

Tip nagrade

Naziv

Ukupan broj nagrada

Vrednost pojedinačne nagrade bez pdv (rsd)

Vrednost pojedinačne nagrade  ca pdv20%(rsd)

Ukupna vrednost nagrada sa pdv (rsd)

sedmična

ekspres lonac metalac

12

5.548

6.657

79.889

sedmična

servis za ručavanje metalac

12

6.108

7.330

87.955

sedmična

multipraktik gorenje

12

9.000

10.800

129.600

total

 

                   36

20.656

            24.787

297.444

 

 

(u daljem tekstu zajednički označene kao: „Nagrade“).

Dobitnik pojedinačne nagrade dužan je da, kada ga Priređivač putem operatera kontaktira, izabere od ponuđenih lokacija adresu maloprodajnog objekta Metalac marketa ili Metalac Home marketa na kojoj želi da podigne nagradu. Adresa za isporuku Nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Dobitnik će nagradu podići najkasnije 30 dana od dana završetka nagradne igre u odabranoj prodavnici Metalac marketa ili Metalac Home marketa.

Dobitnik je dužan da prilikom prijema nagrade potpiše dokument o prijemu i da na uvid da identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

 

NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA I PREUZIMANJA NAGRADA

Član 10.

Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Priređivač jemči za nagrade.

Dobitnici nagrada se određuju svakog ponedeljka za prethodnu nedelju koja se završava prethodnog dana od dana izvlačenja tj. završava  svake  nedelje  u 23:59.  Izvlačenje nagrade biće obavljeno dana:

9.03.2020., za sve kodove koji su poslati u periodu od 2.3.2020 od 00.01h do 8.3.2020. do 23:59 h

16.03.2020.,  za sve kodove koji su poslati u periodu od 9.3.2020 od 00.01h do 15.3.2020. do 23:59 h

23.3.2020. za sve kodove koji su poslati u periodu od 16.3.2020 od 00.01h do 22.3.2020. do 23:59 h i

30.03.2020. za sve kodove koji su poslati u periodu od 23.3.2020 od 00.01h do 29.3.2020. do 23:59 h automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih Kodova sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE prispelih te nedelje.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne nedeljne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre.

Svaka poruka poslata pre 2.03.2020. godine i nakon 29.03.2020. godine ne učestvuje u nagradnoj igri.

 U izvlačenju dobitnika nagrada učestvuju svi pravilno poslati Kodovi koji se nalaze unutar folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE u nedelji za koju se izvlačenje obavlja.

Ispravno poslati/prispeli kodovi koji nisu izvučeni kao dobitnici nedeljne nagrade, ne učestvuju u izvlačenju dobitnika naredne nedelje, niti bilo koje druge nedelje trajanja nagradne igre a u vezi sa nedeljnim nagradama.   

Dobitnici se obaveštavaju SMS porukom na broj sa kog su poslali SMS poruku, sa kodom.

 

 

Član 11.

Obaveštavanje o izvučenim dobitnicima

Svaki dobitnik, dobija odmah obaveštenje o izvučenoj nagradi putem SMS poruke.

Ostali učesnici, čiji Kod nije izvučen, a poslali su ispravne poruke u toku trajanja nagradne igre ne obaveštavaju se o statusu nagrade. Obaveštenje dobija samo dobitnik.

Član 12.

Preuzimanje nagrada

Sve nagrade su neprenosive.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Svakog dobitnika pored poruke da je dobio nagradu, u roku od 72 sata od dobijanja kontaktiraće Priređivač radi davanja uputstava o preuzimanju iste. Za slučaj da Priređivač ne uspe da dobije dobitnika u roku od 72 sata usled razloga za koje Priređivač ne odgovara (dobitnik je nedostupan ili drugi tehnički razlozi) Priređivač će dobitniku poslati sms poruku kojom ga obaveštava da je dužan da se javi call centru priređivača na broj 0800/200 – 010 najkasnije u roku od 24 sata. Ukoliko se dobitnik ne javi nakon isteka roka naznačenog u sms poruci, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Dobitnik nagrade dužan je da ostavi svoje podatkeime i prezime a u skladu sa uputstvima Priređivača. Ukoliko kontaktirani dobitnici ne ostave svoje podatke u navedenom roku, odnosno ako Priređivač usled razloga za koje on ne odgovara (dobitnik je nedostupa, ili drugi tehnički razlozi) ne uspe da kontaktira dobitnika, a uredno ga je sms porukom obavestio o roku za ostavljanje podataka, pri čemu dobitnik ne ostavi svoje podatke, nagrada se uručuje prvom rezervnom dobitniku.

IZVLAČENJE REZERVNIH DOBITNIKA

Pored dobitnika nagrada, svake nedelje trajanja nagradne igre biće izvučena po dva rezervna dobitnika nagrada.

Rezervni dobitnici izvlače se na isti način kao i dobitnici, s’tim što zadržavaju status rezervnog dobitnikai aktiviraju se samo ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima.

 

Primljena SMS poruka sa broja 2222 sa potvrdom izvučene nagrade, lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), služi kao dokaz o identitetu dobitnika nagrade prilikom preuzimanja nagrade.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da popuni i potpiše potvrdu o prijemu nagrade koji je priložen uz Pravila, kao Prilog 1, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

Dobitnici će svoju nagradu moći da preuzmu u njima najbližem objektu Metalac marketa ili Metalac Home marketa, a u skladu sa podacima koje je dobitnik ostavio call centr-u prilikom dogovora o preuzimanju nagrade.

Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u dogovorenom vremenskom periodu, biće obavešten putem SMS-a na broj mobilnog telefona kojim je učestvovao u nagradnoj igri da je dužan da u roku od 48 sati preuzme nagradu u objektu koji je odabrao. Ukoliko dobitnik nakon isteka ovog vremena ne preuzme nagradu, nagtrada će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem overenim od strane nadležnog državnog organa, potpisuju formular čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Ako je dobitnik nagrade maloletnik/ca ili osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za potvrdu dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravno valjanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis overen od strane nadležnog držanog organa.

Maloletnici mogu postati dobitnici i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu sa Pravilima ove nagradne igre.

Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici SIM broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je donosilac SIM kartice sa brojem sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om i na koji je primljena povratna SMS poruka da je konkretan SIM broj izvučen u nagradnoj igri. Poruke koje obaveštavaju o dobitku nagrade moraju biti sačuvane do preuzimanja nagrade.

KOMISIJA ZA REGULARNO SPROVOĐENJE NAGRADNE IGRE

Član 13.

Priređivač će formirati komisiju od tri člana koja će biti odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Članovi komisije Priređivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre biće Slavica Lalović, Mina Gradić i Maja Vuković.

POREZ

Član 14.

Priređivač nagradne igre plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaren od nagrada, a sve u skladu sa zakonom.

OBJAVA DOBITNIKA

Član 15.

Spisak dobitnika nagrada biće objavljen po završetku nagradne igre na veb stranici sansajeizmedjuredova.rs 31. marta 2020.

Priređivač će shodno Zakonu o igrama na sreću obavestiti Upravu o rezultatima nagradne igre.

SAGLASNOST

Član 16.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima na mobilni telefon SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u i priređivanjem nagradne igre, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije ove nagradne igre i proizvoda Priređivača.

Učestvovanjem u nagradnoj igri podrazumeva se da je svaki učesnik prethodno upoznat sa pravilima nagradne igre i da je iste razumeo.

Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 ovog člana pristaju da:

I              se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

II             da priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji je naveden u ovim pravilima i u skladu sa zakonom.

Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnici nagrada su dužni da potpišu izjavu o preuzimanju nagrada.

Priređivač kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradne igre i dobitnika nagrada, u skladu sa ovim Pravilima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove nagradne igre.

 

 

 

NAČIN  REŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA PRIREĐIVAČA I UČESNIKA

Član 17.

Priređivač ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri u vezi vlasništva nad poslatim Kodovima ili SIM karticama sa kojih je SMS poslat.

Ovi sporovi neće uticati na pravilo po kome Priređivač dodeljuje nagradu osobi koja se u smislu ovih Pravila smatra dobitnikom.

Član 18.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Član 19.

Za detaljnije informacije u vezi nagradne igre učesnici mogu da se informišu putem sajta  www.sansajeizmedjuredova.rs  i putem call centra na br. 0800/200 – 010.

Član 20.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Beogradu.

Član 21.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti prouzrokovane višom silom, za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre.

Član 22.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

 

U Beogradu, 25.12.2019.. godine

Za Priređivača:

JAFFA DOO CRVENKA

___________________________________________

Bojan Knežević, direktor

 

 

 

Kodove za nagradnu igru šaljite najkasnije do 29. marta 2020. godine do 23:59h. Ako želite da osvojite Metalac činiju nastavite da šaljete kodove do 30. aprila 2020. godine. U programu lojalnosti učestvuju svi poslati kodovi u periodu od 2. marta do 30. aprila 2020. godine.

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI

Član 1: ORGANIZATOR

Program lojalnosti potrošača (u daljem tekstu „Program“) pod nazivom „ŠANSA JE IZMEĐU REDOVA“ organizuje: Jaffa DOO Crvenka, Maršala Tita 245, PIB 100263582, u daljem tekstu: Organizator.

 

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA PROGRAMA

Program se sprovodi u svrhu promocije Organizatora. Program traje od 2.03.2020. godine do 30.4.2020. godine, a odnosi se na područje Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

Pravila Programa i ostale bliže informacije vezane za sprovođenje Programa biće objavljene na web stranici Organizatora www.jaffa.rs. i na web stranici www.sansajeizmedjuredova.rs

 

Član 3: FOND NAGRADE KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada u Programu je emajlirana višenamenska posuda za čuvanje hrane zapremine 1.75 litara, marke Metalac.

Za nagradu je potrebno poslati 20 kodova, koji se nalaze na unutrašnjem delu omota proizvoda JAFFA NAPOLITANKE navedene u tački 5 ovog Pravilnika.

Nagradu nije moguće zameniti za novac, drugu robu ili uslugu.

 

Član 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u Programu imaju isključivo lica sa prebivalištem u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije.

Pravo učešća u Programu nemaju sledeća lica:

lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod Organizatora kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca,

lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji programa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje programa, te njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

 

Član 5: PRAVILA PROGRAMA

 

U Programu učestvuju sledeći proizvodi:

JAFFA NAPOLITANKE CRÈME 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠLAG I ČOKOLADA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE LEŠNIK 187g 
JAFFA NAPOLITANKE MLEKO I LEŠNIK 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE LIMUN I JAGODA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE CAPPUCCINO 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 160g 
JAFFA NAPOLITANKE CRÈME&KOKOS 187g 
JAFFA NAPOLITANKE VIŠNJA 140g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠVARCVALD 160g 
JAFFA NAPOLITANKE WHITE CRÈME 168g 
JAFFA NAPOLITANKE NUGAT 140 g 
JAFFA NAPOLITANKE TIRAMISU 145g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE NUGAT 360g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE MLEČNI KREM 360g 

 

Kako bi stekli pravo na nagradu u periodu trajanja Programa učesnici treba da:

pošalju 20 jedinstvenih kodova koji se nalazi sa unutrašnje strane folije pakovanja proizvoda JAFFA NAPOLITANKA putem SMS-a na broj 2222 u periodu od 02 marta 00:01 do 30.aprila 23:59 2020 godine.

Kod na proizvodima JAFFA NAPOLITANKE predstavlja algoritam koji se sastoji od 8 karaktera, koji predstavljaju skup slova i brojeva

Кodovi pakovanja Proizvoda se šalju putem SMS-a na broj 2222.

Poruke koje su poslate u drugačijoj formi od one koja je navedena ili na bilo koji način sadrži nepravilno unet Kod, smatraće se neispravnim i neće učestvovati u ostvarivanju nagrade.

Učesnik koji je poslao Kod, dobiće povratni SMS o statusu njegove poruke (da je Kod ispravan, da je Kod neispravan ili da je kod iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslat SMS.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Кoda.

Svaki učesnik može za vreme trajanja ove lojaliti aktivacije poslati maksimum 60  SMS poruka odnosno 60 kodova na broj 2222  sa jednog korisničkog broja telefona. Isti Кod može biti poslat na broj 2222 samo jednom.

NAGRADE

Organizator će slanjem SMS-a obavestiti dobitnika da je ostvario sigurnu nagradu.  Dobitnik u poruci dobija jedinstveni Kod kojim se loguje na stranicu sigurnih dobitnika na web stranici www.sansajeizmedjuredova.rs ili se javlja na besplatan broj call centra 0800/200-010 koji umesto dobitnika popunjava sva polja. Dobitnik sigurne nagrade bira objekat METAC MARKETA ili HOME MARKETA u kome će preuzeti svoju sigurnu nagradu, štiklirajući polje maloprodajnog objekta Metalac Marketa u opadajućem meniju u aplikaciji.

Sa jednog mobilnog broja telefona najviše se mogu dobiti tri sigurne nagrade.

Svaki dobitnik koji je osvojio nagradu u programu lojalnosti ce dobiti sms poruku od organizatora radi dobijanja uputstava o preuzimanju iste u roku od 72 sata od sticanja prava na nagradu. Ukoliko se dobitnik ne javi  Organizatoru nakon isteka roka od 30 dana od dana prijema sms poruke gubi pravo na nagradu.

Dobitnik nagrade dužan je da ostavi osnovne podatke, broj telefona sa kog su poslati kodovi i mesto prebivališta, kako bi odabrao objekat Metalac marketa ili Home marketa u kom će preuzeti osvojenu nagradu.  Svaki dobitnik ce prilikom podizanja sigurnosne nagrade biti duzan pokazati ovlastenom licu u odabranom objektu Metalac marketa ili Metalac Home Marketa sigurnosni Kod i broj telefona sa koga su poslate SMS poruke i kodovi.

Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici SIM broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Кodovima, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je donosilac SIM kartice sa brojem sa kojeg je poslata SMS poruka sa Кodovima i na koji je primljena povratna SMS poruka sa broja 2222 da je učesnik ostvario pravo na preuzimanje nagrade. Poruke koje obaveštavaju o dobitku nagrade moraju biti sačuvane do preuzimanja nagrade.

PREUZIMANJE NAGRADA

Sve nagrade su neprenosive.

Primljena SMS poruka sa broja 2222 sa potvrdom da je učesnik ostvario pravo na nagradu uz dodeljeni jedinstveni Kod, služi kao dokaz o identitetu dobitnika nagrade prilikom preuzimanja nagrade.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da prodavcu u maloprodajnom objektu izdiktira sigurnosni kod  i broj mobilnog telefona sa koga su poruke poslate.

Nakon isporuke nagrade, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku.

Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju nagradu u većoj količini ili drugačiju nagrade od one koja je definisana u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovom Programu, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Član 7: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Ukoliko Organizator proceni da je došlo do kršenja pravila Programa i do njegove zloupotrebe na bilo koji način, ovlašćen je da uskrati preuzimanje nagrade spornom dobitniku.

Član 8: ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

Član 9: SAGLASNOST

Učestvovanjem u programu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima na mobilni telefon SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u Programu, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije proizvoda Organizatora.

Učestvovanjem u Programu podrazumeva se da je svaki učesnik prethodno upoznat sa pravilima Programa i da je iste razumeo.

Učesnici u ovom Programu pristaju da:

da Organizator prikuplja podatke o licima koja su ostvarila pravo na nagradu, na način koji je naveden u ovim pravilima i u skladu sa zakonom.

Organizator kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradne u ovom Programu, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika dobitnika nagrada u ovom Programu, u skladu sa ovim Pravilima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Organizator će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika i dobitnika nagrade u ovom Programu obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Organizaor je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ovog Programa.

 

Član 10: POREZI

Učesnik koji osvoji bilo koji poklon  ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama.

Član 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

Član 12: MOGUĆNOST PREKIDA PROGRAMA

Program se prekida 30.04.2020. ili u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem veb sajta Organizatora: www.sansajeizmedjuredova.rs

Organizator može produžiti trajanje Programa usled novonastalih okolnosti vezanih za tržišna kretanja i u skladu sa odlukom Organizatora.

Član 13: ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

Član 14: MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA PROGRAMA

 

Član 15: ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi i pravila Programa stupaju na snagu danom objavljivanja

Organizator

Jaffa DOO Crvenka

Poštovani potrošači, učesnici Jaffa napolitanke Nagradne igre I Lojaliti programa,

Molimo vas da se zbog nastale vanredne situacije striktno pridržavate uputstava koje ste dobili od call centra ili putem sajta www.sansajeizmedjuredova.rs  vezanih za isporuku vaših nagrada u odabranim Metalac prodajnim objektima. Jaffa Crvenka garantuje za sve osvojene nagrade, a rokove isporuke ćemo produžavati koliko god bude potrebno, u skladu sa razvojem situacije, kako biste nesmetano preuzeli nagrade na odabranim lokacijama.

Uživajte u Jaffa napolitankama i  šaljite kodove!

Vaša Jaffa